تمدید شد
1401/08/24

شورای سیاستگذاری کنفرانس؛ در پاسخ به درخواست پژوهشگران ارجمند، مشکلات مربوط به اینترنت و شرایط روز جامعه، و به منظور فراهم نمودن امکان ثبت نام و ارسال مقاله به صورت حداکثری توسط پژوهشگران ارجمند؛ با تغییر زمان برگزاری کنفرانس به 11 آذرماه 1401 موافقت نمود.
بر این اساس کنفرانس در روز جمعه 11 آذرماه 1401 به صورت آنلاین برگزار و امکان ثبت نام و ارسال مقاله تا 7 آذرماه فراهم می باشد. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.