تمدید مهلت ارسال مقالات
1399/07/23

در پاسخ به درخواست های مکرر پژوهشگران ارجمند' مهلت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس تا ۱۵ آبان ۱۳۹۹ تمدید شد.