فرم سخنرانی
1399/08/07

پژوهشگران ارجمندی کف مقالاتشان به صورت ارایه شفاهی پذیرفته شده، لازم است پاورپوینت ارایه خود را در قالب فرم سخنرانی تنظیم و از طریق تلگرام / واتساپ به خط 09054835293 ارسال نمایند.

از اساتید، دانشجویان، فرهنگیان و کارکنان محترم جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت بعمل می آید.