سخنرانی دکتر امین حکیم
1400/02/20

آقای دکتر امین حکیم عضو هیئت علمی دانشگاه با عنوان" شهر هوشمند و گردشگری" در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.