تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقاله
1400/02/25

در پاسخ به تماس های مکرر پژوهشگران ارجمند آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقالات برای عزیزانی که قصد شرکت مقاله در بخش سخنرانی دارند تا 28 اردیبهشت و برای سایر افراد تا 30 اردیبهشت 1400 تمدید شد.