آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها......
1400/02/29

آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تا ساعت 24 روز شنبه اول خردادماه 1400 تمدید شد.
همچنین با توجه به اینکه امکان دریافت گو اهی های بین المللی Oxford  Cert Universal و ESC به صورت فیزیکی، هولوگرام دار و قابل استعلام فراهم شده است. علاقه مندان برای دریافت گواهی های مزبور  پس از ورود به صفحه کاربری خود؛  در بخش خدمات ویژه گزینه های Oxford  Cert Universal و ESC را به دلخواه انتخاب نمایند. امکان درخواست نمایه و صدور گواهی SID  نیز به همان ترتیب فراهم می باشد.
از آنجایی که پژوهشگران ارجمند نیاز به دریافت مدارک کنفرانس و گواهی نامه های بین المللی دارند. دبیرخانه کنفرانس خود را متعهد به صدور، پی گیری و ارسال تمام گواهی نامه ها در خردادماه می داند، بر این اساس مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.