دومین دوره کنفرانس برگزار شد
1400/03/01

دومین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی با حضور اندیشمندان، پژوهشگران اساتید و دانشجویان به صورت آنلاین برگزار شد و مقالات ارزشمندی در این دوره از کنفرانس ارایه شد.