امکان نمایه در SID
1399/05/21

بر اساس هماهنگی های انجام شده امکان نمایه مقالات در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کشور SID برای مقالات پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی فراهم شده است.