عضویت در کانال تلگرامی
محورهای کنفرانس

                    محورهاي ششمین كنفرانس بين المللي مديريت، گردشگری و تکنولوژی

*   مجموعه مديريت:

مدیریت دولتی، مديريت بازرگانی، مدیریت رفتار سازمانی، مديريت خدمات بهداشتي و بيمارستاني، مديريت گردشگري و هتلداري، مديريت دانش، مديريت فرهنگي، مديريت صنعتی، مديريت کارآفرینی، مديريت آموزشی، مديريت منابع انساني، مديريت بیمه، مديريت تشكيلات و روش‌ها، مديريت انتقال تكنولوژي، مديريت منابع اطلاعاتي، مديريت اجرايي، مديريت استراتژي‌هاي توسعه صنعتي، مديريت تكنولوژي، مدیریت توسعه، مديريت توليد، مديريت تحقيق در عمليات، مديريت تحول، مديريت بازاريابي داخلي، مديريت بازاريابي بين الملل، مديريت مالي، مديريت بازار، مديريت آموزش عالي

*  گردشگری:

مدیریت جهانگردی، بازاریابی جهانگردی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی، اقتصاد جهانگردی، فرهنگ عامه و اقوام ایرانی، انسان شناسی، هتل داری، جهانگردی و کیترینگ، آداب و فرهنگ سفر، مردم شناسی و فرهنگ عامه، جغرافیای گردشگری، گردشگری سلامت، مدیریت مسافرت و گردشگری، تاریخ و فرهنگ ایران، هنر معماری ایران، باستان شناسی و آثار تاریخی، نقشه خوانی، جغرافیای جهانگردی، جغرافیای جهانگردی ایران

*  تکنولوژی: تئوری‌های اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی،تکنولوژی و توسعه، تئوری‌های نوآوری مدل‌ها، فرآیندها و سیاست‌ها، پیش بینی تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی، انتقال تکنولوژی(حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی ، تجارت و توسعه،  مدل‌های انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی )، نوآوری تکنولوژی (نظام ملی نوآوری و رشد ، تکنولوژی‌های نو و محیط زیست ، نوآوری و تغییرات تکنولوژی)، سیاستهای تحقیق و توسعه(برنامه ریزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه منابع انسانی؛ اولویت و نیازهای تحقیقاتی، ارتباط مراکز علمی و صنعتی، سازمانهای تحقیق و توسعه و پارک تحقیقاتی صنعتی،) و استراتژی‌های توسعه صنعتی(مزیت‌های نسبی در رابطه با اولویت های سرمایه گذاری، مدل‌های توسعه صنعتی در  کشورهای صنعتی تازه صنعتی شده و درحال رشد، نقش دولت‌ها در راهبری توسعه). تکنولوژی وگردشگری

*  ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، گردشگری و تکنولوژی