عضویت در کانال تلگرامی
لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری 4,500,000 ریال 3,500,000 ریال ثبت نام
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران 4,900,000 ریال 3,500,000 ریال ثبت نام
شرکت اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت 4,900,000 ریال 3,500,000 ریال ثبت نام
شرکت دانشجویی، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت 4,900,000 ریال 3,500,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
نمايه هر مقاله توسط SID 2,900,000 ریال ثبت نام
هزینه پست مدارک( الزامی) 450,000 ریال ثبت نام
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی 4,800,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته و سی دی اضافی( به زبان انگلیسی) بازای هر گواهی 1,500,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله برای نفر سوم به بعد پذیرش به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان فارسی) 990,000 ریال ثبت نام
گواهی شرکت در کنفرانس 990,000 ریال ثبت نام
نمایه و صدور یک فقره گواهی نمایه هر مقاله در SID 4,200,000 ریال ثبت نام
مشارکت در توسعه فعالیت های موسسه و دریافت لوح تقدیر مشارکت 5,000,000 ریال ثبت نام
تندیس کنفرانس بازای هر تندیس 8,500,000 ریال ثبت نام
لیست کارگاه های آموزشی
(اختیاری)
عنوان مدرس هزینه تاریخ برگزاری عملیات
مقاله نویسی علمی با تعرفه دانشجویی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/02/25 ثبت نام
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی برای همه دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/02/26 ثبت نام
SPSS مقدماتی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/02/27 ثبت نام
دیجیتال مارکتینگ دکتر احمدی 2,300,000 ریال 1402/02/28 ثبت نام