عضویت در کانال تلگرامی
سخنرانی دکتر شایسته مقدس مدیر پروژه مای بیوتی مالزی
سخنرانی دکتر شایسته مقدس مدیر پروژه مای بیوتی مالزی

خانم دکتر شایسته مقدس مدیر پروژه مای بیوتی مالزی با عنوان"New Era in Tourism Industry " Beauty & Wellness Tourism" در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.


1399/07/27 (7 ماه قبل)