عضویت در کانال تلگرامی
نحوه درخواست گواهی نامه بین المللی ESC
نحوه درخواست گواهی نامه بین المللی ESC

شرکت کنندگان در کنفرانس و دارندگان مقالات پذیرفته شده می توانند در صفحه کاربری خود قسمت ثبت خدمات نسبت به درخواست گواهی نامه بین المللی اروپایی  ESC  برای خود و همکارانشان اقدام نمایند.


1399/07/30 (1 سال قبل )