عضویت در کانال تلگرامی
سخنرانی  Dr. Karpal Singh Dara Singh
سخنرانی  Dr. Karpal Singh Dara Singh

سخنرانی 
Dr. Karpal Singh Dara Singh
Graduate School of Business (GSB), Universiti Sains Malaysia (USM)
با عنوان
 Digital Marketing: Driving the Digital Economy

از اساتید، دانشجویان، فرهنگیان و کارکنان محترم جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت بعمل می آید.


1399/08/01 (1 سال قبل )