عضویت در کانال تلگرامی
انتصاب اساتید برجسته انجمن علمی بازاریابی ایران در کمیته علمی کنفرانس
انتصاب اساتید برجسته انجمن علمی بازاریابی ایران در کمیته علمی کنفرانس

اساتید برجسته انجمن علمی بازاریابی ایران، جناب آقایان پروفسور  حسین وظیفه دوست. دکتر محمد فاریابی. پروفسورحمید خدادادحسینی. پروفسور علی صنایعی. دکتر رضا شافعی. دکتر محمدهادی عسگری. دکتر بهزاد شهرابی. دکتر لطیف امامی به عنوان عضو محترم کمیته علمی " اولین کنفرانس بین المللی مديريت، گردشگری و تکنولوژی" منصوب شند.

از اساتید، دانشجویان، فرهنگیان و کارکنان محترم جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت بعمل می آید.


1399/08/05 (7 ماه قبل)