عضویت در کانال تلگرامی
فرم ارایه پوستری

پژوهشگران ارجمندی که مقالاتشان به صورت ارایه پوستری پذیرفته شده، لازم است پوستر مقاله خود را در قالب فرم ارایه پوستری تنظیم و از طریق تلگرام / واتساپ به خط 09054835293 ارسال نمایند.

از اساتید، دانشجویان، فرهنگیان و کارکنان محترم جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت بعمل می آید.


1399/08/07 (1 سال قبل )