عضویت در کانال تلگرامی
برگزاری موفق دوره اول کنفرانس
برگزاری موفق دوره اول کنفرانس

"اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی" روز جمعه 23 آبان 1399 با حضور اساتید برجسته از دانشگاههای داخل و خارج، انجمن های علمی، پژوهشگران و دانشجویان در بستر فضای مجازی دانشگاه تهران با موفقیت برگزار شد.

شما را به ثبت نام و ارسال مقاله به دومین دوره کنفرانس دعوت می نماییم.


1399/08/24 (1 سال قبل )