عضویت در کانال تلگرامی
دریافت گواهی نامه بین المللی ESC
دریافت گواهی نامه بین المللی ESC

گواهی نامه های متقاضیان" گواهی نامه بین المللی ESC اولین کنفرانس بین المللی مديريت، گردشگری و تکنولوژی دریافت شدند.

شما را به ثبت نام و ارسال مقاله به دومین دوره کنفرانس دعوت می نماییم.


1399/09/21 (1 سال قبل )