عضویت در کانال تلگرامی
لوح تقدیر سخنرانی
لوح تقدیر سخنرانی

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، به سخنرانان کنفرانس لوح تقدیر سخنرانی به صورت رایگان تقدیم می شود.


1400/02/27 (7 ماه قبل)