عضویت در کانال تلگرامی
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal

... به پاس قدردانی از کوشش های علمی پژوهشگران ارجمند و بر اساس هماهنگی های صورت گرفته امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal  برای متقاضیان، شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی و دارندگان مقالات پذیرفته شده کنفرانس فراهم شد. برای ثبت نام وارد صفحه کاربری خود شده و در بخش ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها. قسمت خدمات ویژه گزینه گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal را به تعداد مورد نظر انتخاب کنید.
واتساپ پشتیبانی 09054835293


1399/05/21 (7 ماه قبل)