عضویت در کانال تلگرامی
داوری سریع و صدور پذیرش گواهی زودهنگام
داوری سریع و صدور پذیرش گواهی زودهنگام

به منظور پشتیبانی از فعالیت های علمی محققین ارجمند، دبیرخانه کنفرانس پس از انجام داوری سریع مقالات، مبادرت به صدور گواهی پذیرش زودهنگام جهت استفاده از مزایای پذیرش مقاله در مراجع ذی ربط می نماید. به این منظور متقاضی پس از ثبت نام در سایت کنفرانس و بارگذاری فایل ورد مقاله در صفحه کاربری، مقاله بلافاصله برای داوری ارسال می شود. کاربر می تواند وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش مقاله خود را در صفحه کاربری قسمت ویرایش و داوری ملاحظه نماید. در صورت پذیرفته شدن مقاله و پس از ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها؛ فایل PDF گواهی زودهنگام در سربرگ مربوطه و به صورت مهر و امضاء شده و با کد اختصاصی به طور خودکار در صفحه کاربری(پنل)، بخش وضعیت ویرایش و داوری قرار می گیرد و کاربر می تواند به راحتی نسبت به دانلود و ارایه آن به مراجع موردنظر اقدام نماید. علاوه بر آن متقاضی می تواند با استفاده از خط 09054835293 از طریق واتساپ / تلگرام و یا پیامک پی گیر وضعیت داوری و دریافت گواهی زودهنگام باشد.


یک شنبه 23 مرداد 1401 (7 ماه قبل)