عضویت در کانال تلگرامی
نحوه برگزاری کنفرانس....
نحوه برگزاری کنفرانس....

کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس( آنلاین) برگزار می شود.


یک شنبه 23 مرداد 1401 (1 سال قبل )