عضویت در کانال تلگرامی
امکان شرکت مجازی در کنفرانس از ایران و سراسر جهان

امکان شرکت مجازی در کنفرانس از ایران و سراسر جهان فراهم شده است. بنابراین پژوهشگران ارجمند در هر نقطه ای از جهان می توانند نسبت به ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس اقدام و به صورت مجازی در کنفرانس شرکت کنند.


1399/07/01 (1 سال قبل )