عضویت در کانال تلگرامی
سخنرانی دکتر نیک کار از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها(وزارت کشور)
سخنرانی دکتر نیک کار از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها(وزارت کشور)

آقای دکتر سعید نیک کار از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها(وزارت کشور ) با عنوان"تاثیر اقتصادی گردشگری بر توسعه پایدار شهری" در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.


1399/07/29 (1 سال قبل )