عضویت در کانال تلگرامی
پروفسور حسین وظیفه دوست سخنران اصلی کنفرانس
پروفسور حسین وظیفه دوست سخنران اصلی کنفرانس

سخنران اصلی کنفرانس
پروفسور حسین وظیفه دوست ریاست محترم انجمن علمی بازاریابی ایران با عنوان" گردشگری و تکنولوژی" سخنران اصلی کنفرانس می باشند.

از اساتید، دانشجویان، فرهنگیان و کارکنان محترم جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت بعمل می آید.


1399/08/05 (1 سال قبل )