عضویت در کانال تلگرامی
لوح تقدیر سخنرانی.

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس به پژوهشگران محترمی که مقاله آنان در سطح ارایه شفاهی پذیرفته شده و در کنفرانس سخنرانی داشته باشند، لوح تقدیر سخنرانی اهداء می شود.


1400/06/30 (1 سال قبل )