عضویت در کانال تلگرامی
سخنرانی دکتر شیوا هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه UCSI مالزی
سخنرانی دکتر شیوا هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه UCSI مالزی

 دکتر شیوا هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه UCSI مالزی با عنوان" Sustainable Tourism Development in Malaysia " در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.


1400/08/02 (1 سال قبل )