عضویت در کانال تلگرامی
اهدای لوح تقدیر سخنرانی.
اهدای لوح تقدیر سخنرانی.

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس به پژوهشگران محترمی که مقاله آنان در سطح ارایه شفاهی پذیرفته شده و در کنفرانس سخنرانی داشته باشند، لوح تقدیر سخنرانی اهداء می شود.


1401/02/26 (1 سال قبل )